TIETOHALLINTO

Tietohallinnon palvelut yrityksesi
tarpeiden mukaisesti

TIETOHALLINTO

Tietohallinnon palvelut yrityksesi
tarpeiden mukaisesti

Tietohallinnon ja kehityshankkeiden johtaminen liiketoiminnan ehdoilla ja liiketoiminnan mukaisesti korostuu nykypäivän digitaalisessa maailmassa ja digipalvelujen kehittyessä.

Tarjoamme yrityksille tietohallintoa tarpeiden mukaisesti yli 20 vuoden kokemuksella tietohallintomallin mukaisen viitekehyksen yrityksen tarpeiden mukaisesti ja käytännönläheisesti, toimittajien ja palveluiden hallintaa sekä kehityshankkeiden ja projektien hallintaa.

Strategia ja hallinto

Tietohallinnon strategian kulmakivi on liiketoimintayhteistyö ja sen hallinta sekä arvon tuottaminen liiketoiminnalle sekä arvon mittaaminen.

 • Strategia ja toimintamalli
 • Organisaatio ja osaamisen kehittäminen
 • Kokonaisarkkitehtuuri
 • Tietoturva, riskienhallinta ja laadunvarmistus
 • Taloussuunnittelu ja -seuranta

Hankinta ja toimittaja­yhteistyö

Hankintojen ja toimittajayhteistyön osa-alueella korostuu koko ekosysteemin hallinta ja erityisesti tietohallinnon konseptien kehittäminen liiketoiminta-arvon tuottamiseksi.

 • Hankinta- ja toimittajastrategiat
 • Teknologian ja ostamisen hallinta
 • Kilpailutus ja hankintaprosessit
 • Toimittajasuhteiden hallinta
 • Markkinavastaavuuden seuranta

Kehittäminen ja projektien johtaminen

Kehittämisen tärkeimpiä osa-alueita liiketoiminnan kannalta on liiketoimintaprosessien kehittäminen tietohallinnon ja digitaalisuuden keinoin sekä kehityssalkun hallinta.

 • Esiselvitykset ja hyötylaskelmat
 • Suunnittelu ja sitouttaminen
 • Suunnittelu, kehitys ja laadunvarmistus
 • Koulutus ja käyttöönotto sekä tuotantoon siirto
 • Liiketoimintahyötyjen ja arvon realisointi

Palveluiden johtaminen

Tehokas palveluhallinto luo liiketoiminnalle arvoa yhteisten tarpeiden mukaisesti. Palveluiden hallinnassa korostuu liiketoimintatiedon ja palvelusalkun hallinta, jotta palveluiden tuottaminen olisi tehokasta ja oikein mitoitettua.

 • Palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • Palveluintegraatiot ja laadunvarmistus
 • Palveluiden käyttöönotto ja toimintavalmius sekä poikkeustilanteisiin varautuminen
 • Palvelutuotanto ja tuki
 • Itsepalvelu ja automatisointi